Verejná zbierka

Rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 17.januára 2020 bolo naše občianske združenie MOJSEJ-clinic zapísané do zoznamu verejných zbierok s názvom
"Centrum prevencie a prvého kontaktu MOJSEJ-clinic"

Registrácia verejnej zbierky  je pod číslom 000-2020-005019
Trvanie verejnej zbierky je od 1.3.2020 do 28.2.2021
Miesto konania zbierky - celé územie Slovenskej republiky

Záverečná správa TU

Názov občianskeho združenia, ktoré vykonáva verejnú zbierku je MOJSEJ-clinic
Číslo osobitného účtu je - IBAN: SK89 7500 0000 0040 2748 3258, vedený v v peňažnom ústave Československá obchodná banka, a.s.

Spôsob verejnej zbierky:
  • zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet SK89 7500 0000 0040 2748 3258,
  • predajom predmetov, v cene ktorých je započítaný príspevok vo výške minimálne 50% predajnej ceny
Finančné prostriedky z verejnej zbierky pod názvom "Centrum prevencie a prvého kontaktu MOJSEJ-clinic" budú použité predovšetkým na vybudovanie a prevádzkovanie Centra prevencie na závislosti na Slovensku.
Každý občan je denno-denne oslovený masívnou reklamnou na alkohol, kde sa konzumentom veľmi lákavou a atraktívnou formou podsúva cielene len jeden pohľad - na pocit a stav po užití alkoholu. To, čo nadmerná konzumácia alkoholu spôsobuje sa zámerne zamlčuje. Rovnako je to aj s reklamou na stávkovanie či herne a kasína, ktoré rovnako spôsobujú po určitom čase závislosť.  Aktívnou činnosťou sme protipólom tejto masovej reklamy na alkohol a a hazard.
Mnoho občanov, hlavne mládeže, dostáva denne ponuku na užívanie nelegálnych látok - drog. Tí všetci sú vystavení veľkému nebezpečenstvu prepadnúť závislosti, o ktorej mnohí ani nič netušia.
Centre prevencie a prvého kontaktu MOJSEJ-clinic každý dostane relevantné informácie o tom, čo ich v téme závislosti najviac zaujíma. Navyše dostanú aj potrebné informácie ako postupovať keď sa u nich,či ich blízkych, podozrenie na túto zákernú chorobu objaví.
Informovanosť o následkoch látkovej a nelátkovej závislosti je na Slovensku zanedbaná.  

Tak ako závislosť si nevyberá, ani my si nevyberáme komu pomôžeme. 
Sme otvorení a nápomocní každému jednému človeku, bez akejkoľvek diskriminácie.