2% Ďakujeme za podporu

V roku 2023 opäť môžete nášmu občianskemu združeniu MOJSEJ-clinic darovať 2% z dane. 
___________________________________________________________________________________________________________
Údaje potrebné na poukázanie 2% pre MOJSEJ-clinic:

Názov organizácie: MOJSEJ-clinic
Právna forma: občianske združenie
IČO: 51911507
Adresa (sídlo): Mirka Nešpora 40, 080 01 Prešov


!! Už predvyplnené tlačivo s našimi údajmi nájdete TU !!
__________________________________________________________________________________________________________

Ako postupovať pri darovaní 2%:
Ak ste zamestnanec:
1. Do 15.februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. Požiadajte zamestnávateľa aj o vystavenie tlačiva -  Potvrdenie o zaplatení dane
3. Potvrdenie o zaplatení dane si nechajte a následne ho ho pripojte k formuláru -  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
    Vyhlásenie vyplníte svojimi údajmi (nezabudnite na riadky 12-14). V tomto tlačive máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov do našej organizácie MOJSEJ-clinic a tak nám dáte o sebe vedieť a my Vám budeme môcť poďakovať maličkosťou.
4. Obe tieto tlačivá - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a Potvrdenie o zaplatení dane - je potrebné doručiť do 30.4.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak ste fyzická osoba:
1. Buď sami, alebo Vaša ekonómka vypočíta Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby
2. Vyplňte Daňové priznanie fyzických osôb TYP A (ak máte príjmy iba zo závislej činnosti) alebo Daňové priznanie fyzických osôb TYP B (ak máte aj iné príjmy), plus Potvrdenie o podaní daňového priznania
3. V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov do našej organizácie MOJSEJ-clinic a tak nám dáte o sebe vedieť a my Vám budeme môcť poďakovať maličkosťou.
4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte elektronicky v lehote (do 31.3.2023) na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov

Ak ste právnická osoba (firmy, spoločnosti):
1. Poprosíme Vás dajte Vašej ekonómke údaje o našej organizácii a poproste ju, aby vyplnila v daňovom priznaní kolónku na poukázanie 2% z dane z príjmu právnickej osoby
2. Vyplnené daňové priznanie doručte elektronicky v lehote (do 31.3.2023) na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

ĎAKUJEME, že ste sa rozhodli pomáhať spolu s nami

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na našom telefónnom čísle 0940 348 368 alebo e-mailom na mojsejclinic@gmail.com