O NÁS

Mojsej-clinic vznikol na základe obrovského dopytu ľudí po informáciách o závislosti, dopytu pri premostení či prestupnej stanici pri svojom rozhodovaní ísť za odborníkom psychiatrom, či priamo dopytu po zariadení všetkého okolo nástupu na odvykaciu liečbu. Žiadosti blízkych o presvedčenie člena rodiny, aby sa dal liečiť alebo začal o tom aspoň rozmýšľať. Najviac pre vznik tohto občianskeho združenia napomohol fakt, že dnes téma, a vôbec slovo „psychiatria“ evokuje vo verejnosti niečo podradné, neprípustné a absolútne neprijateľné. Aj pri zistení, že je jeho blízky závislý, v prvej fáze nekontaktujú nikoho a snažia sa problém zakrývať.

Postihnutý závislosťou to nerieši vôbec a to, že prešiel od bežnej konzumácie určitej látky z normálneho užívania do nekontrolovateľného užívania končiaceho sa intoxikáciou, či otravou alkoholom si neuvedomuje, nepripúšťa. Toto je definícia závislosti, robiť niečo čo viem, že mne a mojim blízkym to spôsobuje problém, no aj napriek tomu to robím opakovane. Podobne  je to v prípade nelátkovej závislosti, kde sa z človeka stáva obeť v zajatí nejakej činnosti ako gambling, internet atď.

V informovanosti o závislostiach je na Slovensku v súčasnom stave obrovská diera, ktorú chceme aspoň z časti vyplniť. Reklama na alkohol či herne je na každom kroku a masívne v médiách. Nadmerné užívanie drog či konzumovanie alkoholu je dnes veľmi rozšírenou voľnočasovou aktivitou najmä adolescentov, ktorých rodičia sú často bezradní a žijú v beznádeji,  nevedia čo majú robiť a ako postupovať. Zo strachu z odhalenia robia zásadné chyby a tomu, aby sa tak nedialo, chceme pomôcť radou či návrhom ako postupovať.


Naša činnosť je zameraná na
•    anonymné poradenstvo
•    zriadenie nonstop linky pomoci nielen závislým
•    prevenčné prednášky spojené s diskusiou po školách, liečebniach, resocializačných zariadeniach,
•    mobilnú poradňu brázdiacu slovenské mestá a obce
•    motivačné pohovory, motivačné pobyty, terapie,
•    pomoc  pri vybavovaní umiestnenia klienta v konkrétnej liečebni podľa regiónu odkiaľ klient pochádza
•    poskytnutie kontaktu na psychiatra, psychológa, odborníka (neustále doplňujeme databázu týchto odborníkov a naša databáza pokryje celé Slovensko)

V horizonte troch rokov je našim cieľom vybudovať najmodernejšiu liečebňu na závislosti a začať prevádzkovať resocializačné zariadenia pod našou záštitou. Doteraz sa to robilo nekoordinovane, na moje náklady a nebolo to logisticky doriešené. Nepokrylo to dopyt ani na 30%.

Naším cieľom je  venovať sa tomuto naplno a preto spolupracujeme s odborníkmi a právnikmi. Aktívnymi členmi nášho združenia sú aj ďalší motivátori z radov odliečených a závislých t.č. dlhodobo abstinujúcich, ktorí nám pomáhajú hlavne pri prednáškach na školách, každý z nich v mene tej svojej závislosti, ktorú dokázali poraziť.