SLUŽBY

Prevenčné prednášky spojené s diskusiou (cieľová skupina: školy, firmy, verejnosť, resocializačné zariadenia)

Témy prednášok:

1. Dopady detského pitia alkoholu a potencionálna závislosť na ňom. Vlastná skúsenosť.
    Prevenčná prednáška spojená s diskusiou

2. Otvorená spoveď závislého, po liečení, t.č. abstinujúceho ... alkohol, drogy, gambling. Vlastná skúsenosť. Prevenčná prednáška spojená s diskusiou    

3. Ako by sa mal zachovať rodič pri zistení, že jeho dieťa konzumuje alkohol pravidelne. Vlastná skúsenosť. Prevenčná prednáška spojená s diskusiou     

4. Ako môže rodina, priatelia a okolie pomôcť pri prvotnom zistení závislosti jedinca. Vlastná skúsenosť. Prevenčná prednáška spojená s diskusiou

5. Predispozícia či dedičnosť k závislosti na alkohole. Vlastná skúsenosť.
    Prevenčná prednáška spojená s diskusiou

6. Alkohol a ženy dnes. Závislosť na alkohole u žien. Vlastná skúsenosť.
    Prevenčná prednáška spojená s diskusiou

7. Baživosť po alkohole, tzv. craving. Kedy sa z konzumenta stáva pijan a postupne závislý? Vlastná skúsenosť.
    Prevenčná prednáška spojená s diskusiou

Motivačný rozhovor:  na požiadanie blízkeho - prvotná konzultácia s akýmkoľvek človekom, ktorý odmieta riešiť svoj problém závislosti.

Anonymná poradňa:
  • varianta A mobilná poradňa
  • varianta B terapeutická miestnosť
  • varianta C internet/web anonymný chat
  • varianta D videochat

Nonstop telefonická poradňa -  sprostredkovanie/ návrh odborníka - psychiatra, psychológa v požadovanom regióne Slovenska.
Databáza odborníkov celého Slovenska zaoberajúcich sa závislosťami.
Databáza odborných liečební a ústavov na Slovensku.
Databáza resocializačných zariadení.
Databáza súkromných sanatórií na závislosti Slovensko, Česko.
Referencie liečební a resocializačných zariadení.
Transfer, detox-liečebňa, doporučený postup pri vybavení všetkého súvisiaceho s liečebným pobytom na oddelení MDZ v ktoromkoľvek liečebnom ústave na Slovensku.